Taksa za usluge

Visina taksi za pružene usluge KARP se određuje Administrativnom uredbom br. 2008/15 o utvrđivanju taksi Za usluge pružene od Agencije za Registraciju Poslovanja, koje je donelo Ministarstvo Trgovine i Industrije.

 

Takse su postavljene na zvaničnoj internet adresi KARP. Na sledećem linku možete naći listu taksi.