Vesti

05 Oktobar 2015 Obaveštenje sa SMS

U cilju pobolšanja boljih usluga za Poslovne Komunitete ,Agencija za Registraciju  Biznisa na Kosovu od 1.oktobra  ,2015  počeo je implementaciju  sistema obaveštenja   biznisa   sa ’’SMS Obavestenje’’.Svi biznesi  koji podnesu zahtev za novu registraciju...

Procitajte vise

Registracije Preduzeća

Informacije o procedurama za registraciju preduzeća Procitajte vise

Dokumenata

Svi oblici i dokumenti potrebni za registraciju vašeg poslovanja
Obrazac-A
naslov Madhësia (Kb)
A-1 237.1 KB Skidaj
A-3 241.06 KB Skidaj
A-4 249.67 KB Skidaj
A-5 237.46 KB Skidaj
A-6 258.9 KB Skidaj
A-7 252.21 KB Skidaj
A-8 252.41 KB Skidaj
A-9 252.67 KB Skidaj
A-10 246.21 KB Skidaj
A-2 237.23 KB Skidaj
A-0-Turski jezik 336.79 KB Skidaj
A-0 318.86 KB Skidaj
Obrazac-B-D-E
naslov Madhësia (Kb)
D 499.91 KB Skidaj
E 715.38 KB Skidaj
C 432.72 KB Skidaj
B-Turski jezik 286.78 KB Skidaj
B 264.74 KB Skidaj
Šifra aktivnosti
naslov Madhësia (Kb)
Engleski NACE 2 321.96 KB Skidaj
Srbski NACE 2 331.81 KB Skidaj
Albanski NACE 2 325.99 KB Skidaj
vise

Istorijat

Ministarstvo trgovine i industrije upravlja sistemom registra preduzeća od 13. septembra 2001. Na osnovu odredbi Uredbe 2001/6 i Administrativnog naređenja 2002/22 je osnovana kancelarija za registrovanje poslovnih preduzeća i trgovačkih marki na Kosovu.

 

Kancelarija za registrovanje je službeno otvorena 11. novembra 2002. kao nezavisna izvršna agencija u okviru Ministarstva trgovine i industrije. Ova kancelarija je prve zahteve počela da prima od 13. marta 2003., datum kada i prestalo primanje dokumentacije za...

Procitajte vise
target_blank