Lajmet

30 Dhjetor 2016 Qasja ne e-Regjistrin e Pengut

Për tu qasur në programin e Regjistrimit të Pengut si dhe te Shërbimet e Veçanta duhet të hyni në linkun https://arbk-rp.rks-gov.net/ .

Lexo më shumë

Dokumentet

Të gjithë formularët dhe dokumentet të nevojshme për regjistrimin e biznesit tuaj
Formularët-A
Titulli Madhësia (Kb)
A-1 237.1 KB Shkarko
A-3 241.06 KB Shkarko
A-4 249.67 KB Shkarko
A-5 237.46 KB Shkarko
A-6 258.9 KB Shkarko
A-7 252.21 KB Shkarko
A-8 252.41 KB Shkarko
A-9 252.67 KB Shkarko
A-10 246.21 KB Shkarko
A-2 237.23 KB Shkarko
A-0-Gjuhë Turke 336.79 KB Shkarko
A-0 617.98 KB Shkarko
Formularët-B,D,E
Titulli Madhësia (Kb)
B 382.49 KB Shkarko
D 235.24 KB Shkarko
E 251.79 KB Shkarko
B-Gjuhë turke 286.78 KB Shkarko
C 432.72 KB Shkarko
Kodet e aktiviteteve
Titulli Madhësia (Kb)
Libri i Klasifikimit te Veprimtarive Ekonomike (Nace Rev.2) 4038.38 KB Shkarko
Book Clasification of Economic Activity 5769.67 KB Shkarko
Anglisht NACE 2 321.96 KB Shkarko
Serbe NACE 2 331.81 KB Shkarko
Shqip NACE 2 325.99 KB Shkarko
UDHEZIM ADMINISTRATIV Nr.16/2016 PER PERCAKTIMIN E PROCEDURAVE PER REGJISTRIMIN E PENGUT, TAKSAVE DHE SHERBIMET TJERA 1330.33 KB Shkarko
Shiko të gjitha dokumentet

Historiku

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë që është institucion i vetëm përgjegjës për regjistrimin  e bizneseve të Kosovës.

 

ARBK është institucion i orientuar drejtë  zhvillimit që ofron arritjen e efikasitetit më të madhë , me një cilësi të lartë  për të gjithë operatorët ekonomik  që operojn në Kosovë.

 

Fokusi ynë është krijimi i një imazhi ndihmës për  procedurat administrative të regjistrimit  në...

Lexo më shumë
target_blank